Risultati
CAMPIONATI REGIONALI ESORDIENTI A INVERNALI - FINALI

Genova, 13-14 aprile 2013


 
FEMMINE
MASCHI
400 stile libero 2002
2001
2001
2000
200 stile libero 2002
2001
2001
2000
100 rana 2002
2001
2001
2000
200 rana 2002
2001
2001
2000
100 dorso 2002
2001
2001
2000
200 dorso 2002
2001
2001
2000
100 farfalla 2002
2001
2001
2000
200 farfalla 2002
2001
2001
2000
100 stile libero 2002
2001
2001
2000
200 misti 2002
2001
2001
2000
400 misti 2002
2001
2001
2000
800 stile libero 2002
2001
 
1500 stile libero   2001
2000
4x100 stile libero Esordienti A Esordienti A
4x100 misti Esordienti A Esordienti A