Risultati
CAMPIONATI REGIONALI ESTIVI ESORDIENTI A


 
FEMMINE
MASCHI
4x200 stile libero Assolute Assoluti
200 dorso Esordienti A 2001
Esordienti A 2000
Esordienti A 2000
Esordienti A 1999
100 farfalla Esordienti A 2001
Esordienti A 2000
Esordienti A 2000
Esordienti A 1999
400 misti Esordienti A 2001
Esordienti A 2000
Esordienti A 2000
Esordienti A 1999
200 stile libero Esordienti A 2001
Esordienti A 2000
Esordienti A 2000
Esordienti A 1999
4x100 misti Esordienti A Esordienti A
     
4x100 stile libero Assolute Assoluti
200 farfalla Esordienti A 2001
Esordienti A 2000
Esordienti A 2000
Esordienti A 1999
200 rana Esordienti A 2001
Esordienti A 2000
Esordienti A 2000
Esordienti A 1999
4x100 misti Assolute Assoluti
200 misti Esordienti A 2001
Esordienti A 2000
Esordienti A 2000
Esordienti A 1999
400 stile libero Esordienti A 2001
Esordienti A 2000
Esordienti A 2000
Esordienti A 1999
4x100 stile libero Esordienti A Esordienti A
     
100 dorso Esordienti A 2001
Esordienti A 2000
Esordienti A 2000
Esordienti A 1999
100 rana Esordienti A 2001
Esordienti A 2000
Esordienti A 2000
Esordienti A 1999
100 stile libero Esordienti A 2001
Esordienti A 2000
Esordienti A 2000
Esordienti A 1999
800 stile libero Esordienti A 2001
Esordienti A 2000

1500 stile libero   Esordienti A 2000
Esordienti A 1999
50 nuoto ostacoli Esordienti A Esordienti A
50 sacchetto Esordienti A
Esordienti A