Risultati
CAMPIONATI REGIONALI ESTIVI ESORDIENTI A


 
FEMMINE
MASCHI
200 dorso Esordienti A 2000
Esordienti A 1999
Esordienti A 1999
Esordienti A 1998
400 stile libero Esordienti A 2000
Esordienti A 1999
Esordienti A 1999
Esordienti A 1998
100 rana Esordienti A 2000
Esordienti A 1999
Esordienti A 1999
Esordienti A 1998
400 misti Esordienti A 2000
Esordienti A 1999
Esordienti A 1999
Esordienti A 1998
200 stile libero Esordienti A 2000
Esordienti A 1999
Esordienti A 1999
Esordienti A 1998
100 dorso Esordienti A 2000
Esordienti A 1999
Esordienti A 1999
Esordienti A 1998
100 farfalla Esordienti A 2000
Esordienti A 1999
Esordienti A 1999
Esordienti A 1998
200 misti Esordienti A 2000
Esordienti A 1999
Esordienti A 1999
Esordienti A 1998
4x100 stile libero Esordienti A Esordienti A
200 farfalla Esordienti A 2000
Esordienti A 1999
Esordienti A 1999
Esordienti A 1998
100 stile libero Esordienti A 2000
Esordienti A 1999
Esordienti A 1999
Esordienti A 1998
200 rana Esordienti A 2000
Esordienti A 1999
Esordienti A 1999
Esordienti A 1998
800 stile libero Esordienti A 2000
Esordienti A 1999

1500 stile libero
Esordienti A 1999
Esordienti A 1998
4x100 misti Esordienti A Esordienti A